PÄIVI KAMPPI
ratkaisukeskeinen työnohjaaja
Placeholder image

Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu

– ymmärryksen kautta rakentaviin ratkaisuihin


“Rauha on tahdon asia.” Näillä sanoilla presidentti Martti Ahtisaari aloitti kiitospuheensa vastaanottaessaan Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2008. Hän painotti myös, että konfliktit ovat ratkaistavissa. ”Ei ole olemassa ongelmaa, josta puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.”

Mistä työyhteisösovittelussa on kysymys?

Työyhteisösovittelu on uusi restoratiivisuuteen ja ratkaisukeskeisyyteen perustuva menetelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden ja työvälineen ratkoa työyhteisön ristiriitoja.

Puolueeton sovittelija auttaa riidan osapuolia sovittelumenettelyn avulla löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä.

Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Sovittelija mahdollistaa kuulluksi tulemisen sekä sallii tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun.

Sovitteluprosessissa osapuolet tuottavat kaikkien hyväksymän sopimuksen, jonka noudattamiseen he yhdessä sitoutuvat.

Sovittelu on hyödyllistä valita mm. seuraavista syistä

 • Se on nopea, toimiva ja tehokas prosessi.
 • Taloudellinen hyöty on ilmeinen.
 • Terveydelliset ja voimaannuttavat edut.
 • Sovittelu on voimakas oppimiskokemus.
 • Sitoutuminen yhteisiin haasteisiin lisääntyy.

Seuraavissa tilanteissa on käytetty ansiokkaasti sovittelua

 • kiusaamiset
 • epäasiallinen toiminta
 • muutostilanteisiin liittyvät konfliktitilanteet
 • työstä kieltäytymiset
 • jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • työtehtävien jakoon ja rooleihin liittyvien epäselvyyksien aiheuttamat ongelmat

Linkki Suomen sovittelufoorumille.