PÄIVI KAMPPI
ratkaisukeskeinen työnohjaaja
Placeholder image

Business Coaching


Business coaching on tullut liike-elämään mm. positiivisen psykologian ja urheiluvalmennuksen tahtoon ja mielenhallintaan liittyvän tutkimuksen myötä.

Pelkkä tekninen suorituskyky ei riitä työtehtävissä erinomaisuuteen, vaan tarvitaan myös tahtoa onnistua ja kykyä nähdä vaihtoehtoisia reittejä kohti onnistumisia.

Coach on aktiivinen keskustelukumppani, joka haastaa ja kannustaa, ja joka auttaa avaamaan uusia näkökulmia tavoitteiden saavuttamiseksi.

Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.

Tyypillisiä toimeksiantoja ovat:

  • johtamiseen liittyvät tilanteet
  • muutostilanteissa sparraus ja tuki
  • työhön liittyvä ajanhallinta ja priorisointi
  • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen
  • omien tavoitteiden kirkastaminen ja niihin liittyvien toteutusvaihtoehtojen puntarointi

Linkki Suomen coaching-yhdistyksen kotisivuille.